فیزیک و کوانتوم

مطالب دیگر:
📗پاورپوینت پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی WHOQOL📗دانلود پاورپوینت تقلبات در مواد غذایی 📗دانلود پاورپوینت روانشناسی عمومی 📗دانلود پاورپوینت تاریخچه کشتی📗دانلود پاورپوینت انتقال حرارت یا کندانسور condenser📗دانلود پاورپوینت امت عاشورایی📗دانلود پاورپوینت مسمومیت های غذایی ناشی از باکتری📗دانلود پاورپوینت انگیزشی و خشنودی شغلی📗دانلود پاورپوینت پره اکلامپسی و اکلامپسی حاملگی 📗دانلود پاورپوینت اصول مصاحبه انگیزشی📗دانلود پاورپوینت مطالعه موردی پروژه های پل سازی شهر کرمان 📗دانلود پاورپوینت تغذیه ورزش📗دانلود پاورپوینت تصویر برداری رنگی از سیستم گوارش📗دانلود پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط 📗دانلود پاورپوینت بازاریابی چریکی 📗دانلود پاورپوینت حقوق بشر در افغانستان 📗دانلود پاورپوینت روش تحقیق و پایان نامه نویسی قسمت اول 📗دانلود پاورپوینت سازمان های یادگیرنده📗دانلود پاورپوینت ماده و ساختار آن 📗دانلود پاورپوینت اعداد و معماری 📗دانلود پاورپوینت تغذیه قبل حین و بعد از ورزش 📗دانلود پاورپوینت صد نکته در پایان نامه نویسی📗دانلود پاورپوینت کاربرد رایانه در مدل سازی پروتئین ها 📗دانلود پاورپوینت روانسنجی 📗دانلود پاورپوینت ناهنجاری اجتماعی طلاق

فصل دوم: خواص گازها
تعیین میشود. با مشخص شدن ،T و دمای P فشار ،n ( مقدار ماده (تعداد مولها ، V حالت یک گاز توسط حجم گاز
این معادله نشان میدهد که اگر .p=f(T V n) : سه متغیر، چهارمین متغیر معلوم میشود. شکل کلی معادله عبارتست از
برای یک ماده بخصوص معلوم باشد، میتوان فشار آن ماده را محاسبه کرد. معادله گاز کامل عبارتست از: V T n مقدار
P nRT
V